مطالب شنوایی

دلایل کم شنوایی

دلایل کم شنوایی

- درک مکالمات ساده روزانه برای افراد کم‌شنوا، سخت و خسته کننده است. - دنبال کردن مکالمات خصوصاً در شرایطی که چندین گوینده همزمان در حال مکالمه هستند نیاز به تلاش مضاعف و تمرکز بیشتر خواهد داشت. - تمایل به بلندتر کردن صدای تلویزیون و رادیو توسط فرد کم شنوا، موجب رنجش...

read more
چگونه می‌شنویم

چگونه می‌شنویم

آناتومی گوش: گوش به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود گوش خارجی گوش میانی گوش داخلی هر بخش از گوش شامل ساختارهای مختلف می‌باشد که در پایین به اختصار توضیح می‌دهیم. گوش خارجی: لاله و کانال گوش گوش میانی: پرده گوش و استخوانچه ‌ها (چکشی، سندانی و رکابی) گوش داخلی: حلزون (ارگان...

read more
کم شنوایی در زندگی روزمره

کم شنوایی در زندگی روزمره

- درک مکالمات ساده روزانه برای افراد کم‌شنوا، سخت و خسته کننده است. - دنبال کردن مکالمات خصوصاً در شرایطی که چندین گوینده همزمان در حال مکالمه هستند نیاز به تلاش مضاعف و تمرکز بیشتر خواهد داشت. - تمایل به بلندتر کردن صدای تلویزیون و رادیو توسط فرد کم شنوا، موجب رنجش...

read more
دلایل کم شنوایی

دلایل کم شنوایی

- درک مکالمات ساده روزانه برای افراد کم‌شنوا، سخت و خسته کننده است. - دنبال کردن مکالمات خصوصاً در شرایطی که چندین گوینده همزمان در حال مکالمه هستند نیاز به تلاش مضاعف و تمرکز بیشتر خواهد داشت. - تمایل به بلندتر کردن صدای تلویزیون و رادیو توسط فرد کم شنوا، موجب رنجش...

read more
چگونه می‌شنویم

چگونه می‌شنویم

آناتومی گوش: گوش به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود گوش خارجی گوش میانی گوش داخلی هر بخش از گوش شامل ساختارهای مختلف می‌باشد که در پایین به اختصار توضیح می‌دهیم. گوش خارجی: لاله و کانال گوش گوش میانی: پرده گوش و استخوانچه ‌ها (چکشی، سندانی و رکابی) گوش داخلی: حلزون (ارگان...

read more
کم شنوایی در زندگی روزمره

کم شنوایی در زندگی روزمره

- درک مکالمات ساده روزانه برای افراد کم‌شنوا، سخت و خسته کننده است. - دنبال کردن مکالمات خصوصاً در شرایطی که چندین گوینده همزمان در حال مکالمه هستند نیاز به تلاش مضاعف و تمرکز بیشتر خواهد داشت. - تمایل به بلندتر کردن صدای تلویزیون و رادیو توسط فرد کم شنوا، موجب رنجش...

read more

برای اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت ملاقات با ما تماس بگیرید

موقعیت نقشه

اطلاعات تماس

شنوایی سنجی زعفرانیه

به سایت شنوای سنجی  و مشاوره سمعک مرکز شنوایی زعفرانیه خوش آمدید این مرکز، یک کلینیک تخصصی ارزیابی شنوایی اطفال و بزرگسالان واقع در خیابان مقدس اردبیلی است.

شنوایی سنجی زعفرانیه

به سایت شنوای سنجی  و مشاوره سمعک مرکز شنوایی زعفرانیه خوش آمدید این مرکز، یک کلینیک تخصصی ارزیابی شنوایی اطفال و بزرگسالان واقع در خیابان مقدس اردبیلی است.

اطلاعات تماس

 

موقعیت نقشه